O MENI

Psihoterapija 2

Sem Irena Stubelj Marinič.  Po osnovni izobrazbi sem univ. dipl. ekonomistka, vendar so me od nekdaj zanimala tudi človekova duševnost, čustvovanje, vpliv misli na delovanje človeka.

 

Vedno sem rada poslušala izpovedi prijateljev, prijateljic, iskreno me je zanimalo kaj se z njimi dogaja, kako razmišljajo in kaj doživljajo. Navadno so mi kmalu lahko veliko stvari zaupali.

 

Po tem, ko sem imela več časa za premislek o svoji nadaljnji življenjski poti, sem se odločila, da je čas za spremembo in želela sem svoje znanje izpopolniti na področju psihoterapije oziroma psihosocialnega svetovanja, Zato sem se vpisala na študij psihosocialne pomoči na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer sem med drugim tudi poglobljeno spoznala kognitivno-vedenjski psihoterapevtski pristop. Med študijem sem opravljala prakso v Psihiatrični bolnišnici Begunje in v Psihiatrični bolnišnici Idrija, udeleževala sem se skupinske terapije s supervizijo. Kot klientka sem bila tudi sama vključena v terapijo, pod nadzorom mentorja pa sem vodila terapije. Za temo svoje zaključne naloge sem izbrala svetovanje na temeljih kognitivno-vedenjske terapije in relacijske družinske terapije. Tudi pri svojem delu uporabljam elemente obeh vrst terapij.

Po zaključenem študiju sem se dodatno izobraževala tudi iz:

  • svetovanja na daljavo,

  • avtogenega treninga.