top of page

O MENI

Irena Stubelj Marinič
Sem Irena Stubelj Marinič.  Po osnovni izobrazbi sem univ. dipl. ekonomistka, vendar so me od nekdaj zanimala tudi človekova duševnost, čustvovanje, vpliv misli na delovanje in čutenje človeka, stiske, s katerimi se srečuje in reševanje le-teh.
 
Vedno sem rada poslušala izpovedi prijateljev, prijateljic, iskreno me je zanimalo, kaj se z njimi dogaja, kako razmišljajo in kaj doživljajo. Navadno so mi kmalu lahko veliko stvari zaupali.
 
Po tem, ko sem imela več časa za premislek o svoji nadaljnji življenjski poti, sem se odločila, da je čas za spremembo in želela sem svoje znanje izpopolniti na področju psihoterapije oziroma psihosocialnega svetovanja. Zato sem se vpisala na študij psihosocialne pomoči na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, kjer sem med drugim tudi poglobljeno spoznala kognitivno-vedenjski pristop. Med študijem sem opravljala prakso v Psihiatrični bolnišnici Begunje in v Psihiatrični bolnišnici Idrija, udeleževala sem se skupinske terapije s supervizijo. Kot študentka sem bila tudi sama vključena v svetovanje, pod nadzorom mentorja pa sem vodila psihosocialno svetovanje. Za temo svoje zaključne naloge sem izbrala svetovanje na temeljih kognitivno-vedenjske terapije in relacijske družinske terapije. Tudi pri svojem delu uporabljam elemente obeh pristopov.
Da lahko klientu ponudim najboljšo možno pomoč, se pogosto udeležujem izobraževanj. V zadnjih letih sem se tako izobraževala iz:
  • svetovanja na daljavo,
  • avtogenega treninga,
  • metode EFT,
  • terapije sprejemanja in predanosti.
Lani sem se udeležila ENOLETNEGA SPECIALISTIČNEGA PROGRAMA O PSIHOSOCIALNEM SVETOVANJU OTROKOM IN MLADOSTNIKOM, letos pa izobraževanja iz GEŠTALT IGRALNE TERAPIJE ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI. 
Opravljen imam tudi izpit iz socialnega varstva.
bottom of page