top of page

Our
Projects

Za katere otroke je igralna terapija primerna?

Igralna terapija in psihosocialna pomoč sta namenjeni otrokom do 5. do 12. leta starosti, ki imajo težave z:

 • izražanjem intenzivnih, manj prijetnih čustev, npr. jeze,

 • s težavami v šoli,

 • s težavami s strahom, tesnobo in z anksioznimi občutki (separacijska anksioznost, socialna anksioznost ...),

 • vedenjskimi težavami,

 • nepojasnjenimi zdravstvenimi težavami,

 • težavami v vrtcu, šoli,

 • osamljenostjo, nemočjo, zaprtostjo vase,

 • z razvezo staršev ...

Za katere mladostnike je psihosocialna pomoč primerna?

Psihosocialna pomoč je primerna za mladostnike od 12. do 25. leta, ki imajo težave s:

 • sprejemanjem samih sebe,

 • z odnosi v družbi, družini,

 • z učnimi težavami,

 • z depresivnimi in/ali anksioznimi občutki,

 • samopoškodbenim vedenjem,

 • z življenjskimi spremembami

 • reševanjem svojih problemov ...

Katerim staršem lahko psihosocialno svetovanje pomaga?

Psihosocialno svetovanje pomaga staršem, ki potrebujejo:

 • prevetritev svojih pogledov na vzgojo,

 • ki s svojim otrokom nimajo dobrega odnosa,

 • ki bi radi razumeli, kaj se z njihovim otrokom dogaja,

 • ki jih skrbi za otroka, hkrati se jim zdi, da mu ne znajo pomagati, ...

Z igro nad otrokove težave

Igra kot psihosocailna pomoč je za otroka priložnost, da izrazi svoje stiske, probleme, težave, saj take komunikacije, kot jo znamo odrasli, otrok še ne zmore. Med igro pogosto nezavedno ponovno preigrava zanj obremenjujoče situacije, opisuje čustva in občutke, ki jih doživlja, nakaže, kateri odnos je lahko zanj obremenjujoč in ne dovolj razrešen. 

Otrok v stiski

Psihosocialno svetovanje mladostnikom

Mladostniki pogosto potrebujejo pomoč pri odraščanju, saj intenzivni razvoj možganov zamaje dotedanji potek življenja. Potrebujejo slišanost, razumevanje podporo, drugačen pogled na težave, ki se jim morda zdijo nepremagljive in v njih se počutijo same.

Mladostnik na psihoterapiji

Psihosocialna pomoč staršem

Starši se pogosto znajdejo v stiski, ne vedo, ali delajo prav in se jim včasih zdi, da nimajo potrebnih orodij za grajenje odnosa z otrokom. 

Starši in otrok
bottom of page