Individualno svetovanje

Pri osebnem svetovanju najprej skupaj določiva cilje najinih srečanj, metode dela, potem pa skozi proces po načelih vedenjsko-kognitivne terapije raziskujeva težave, analizirava probleme in sva ob tem posebej pozorna na misli, obnašanje in čustvovanje. Premišljujeva o  tistem, kar omejuje pri delovanju in kar onemogoča, da bi bilo življenje polnejše in tako, kot si ga zaslužite. Cena za posamezno 60-minutno srečanje je 50 eur. Svetovanje je primerno za mladostnike, odrasle, ljudi v različnih duševnih stiskah, izgorelosti, depresiji, anksioznosti, težavah s samopodobo, težavah v odnosih  ...

Partnersko svetovanje

Vsak par se prej ali slej spopade z večjo ali manjšo krizo. Proces reševanja težav je lažji, če imata pri tem podporo svetovalca, ki manj čustveno obremenjen pomaga razumeti posameznika in partnerja in vzpostaviti kvalitetnejši odnos. Skupaj se bomo učili boljše komunikacije, razumevanja in sprejemanja. Cena za posamezno srečanje je 60 eur.

Podporne skupine

Med skupinsko terapijo svetovalec spodbuja posamezne udeležence k deljenju svojih misli, težav, posameznik pa se lahko v skladu s svojim zaupanjem skupini, občutkom varnosti in željo odloči, koliko bo dejansko pri tem sodeloval. Sodelovanje ostalih članov skupine s podobnimi težavami je pri tem bistvenega pomena.

Delavnice, predavanja

Delavnice in predavanja pripravim na vašo ali svojo pobudo. Do sedaj sem pripravila predavanje o težavah z mladostniki, o mamicah v stiski, o različnih težavah pri vzgoji otrok, o razvoju otrokovih možganov.